Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Phòng Sau đại học thông báo Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên 4+1, Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 12/7/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 14/7/2024.

Đối với sinh viên chưa ghi danh chương trình 4+1: 

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên 4+1, Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 25/6/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 28/6/2024.

*Lưu ý:

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HKII năm học 2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí: từ ngày 10/6/2024 đến ngày 12/06/2024.

3/ Thông tin chi tiết về học phí: Xem thông tin trong mục thông báo và mục học phí trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;

4/ Thông tin liên hệ khi thắc mắc về học phí:

  + Điện thoại: (028) 37 755 070 - 0914 137 328;

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2024-2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 HK1/2024-2025 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 07/6/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 10/6/2024 (Thứ 2).

*Lưu ý:

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2024

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2024

Subscribe to Thông báo