Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Phòng Sau đại học thông báo Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021 (đợt bổ sung)
Thông báo đóng học phí

Phòng Sau đại học thông báo đóng học phí học kỳ 2/2019-2020:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 25/06/2020 đến 26/06/2020.

3/ Hình thức đóng học phí: Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính (A007)

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn 

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ của Lớp ôn thi cao học
Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 24/06/2020)
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 24/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 19/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 19/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 26/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 26/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 20/06/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 20/06/2020)
Subscribe to Thông báo