Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 19/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 19/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 14/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 14/05/2021)
Thông báo về việc cấp bằng cho học viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021
Thông báo về việc cấp bằng cho học viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình sau đại học đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình sau đại học đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 12/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 12/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 10/05/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 10/05/2021)
Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05
Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 28/04/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 28/04/2021)
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 03 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 03 cho người học sau đại học
Subscribe to Thông báo