Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa (ngày 26/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa (ngày 26/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 25/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 25/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 09/10/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 09/10/2020)
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 từ ngày 04/01/2021 đến 12/07/2021
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 19/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 19/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 24/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 24/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 12/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 12/09/2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp TDTU đợt tháng 9/2020

Gửi các anh/chị học viên tốt nghiệp trong đợt Tháng 9/2020!

Nhà trường đánh giá cao nỗ lực của các anh/chị đã hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và đủ điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp. Chúc mừng các anh/chị! Với văn bằng được cấp bởi TDTU, trường đại học duy nhất của Việt Nam được xếp trong Top 800 đại học xuất sắc nhất thế giới năm 2020 theo ARWU, các anh/chị sẽ có nhiều cơ hội việc làm và học tập không chỉ ở trong nước mà còn trên khắp thế giới.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình Sau đại học
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 11/09/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 11/09/2020)
Subscribe to Thông báo