Nhảy đến nội dung
x

Thông tin học phí

  1. Mức học phí:
    • Học phí chương trình 4+1: Học phí thu theo tín chỉ của học phần chương trình thạc sĩ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí toàn khóa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phụ thuộc vào từng đợt tuyển sinh. Tham khảo tại đây.
    • Học phí chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: Học phí thu theo tín chỉ của học phần chương trình thạc sĩ mà học viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí toàn khóa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phụ thuộc vào từng đợt tuyển sinh. Tham khảo tại đây
    • Học phí chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: Học phí thu theo niên chế. Học phí đóng theo từng học kỳ từ thời điểm nghiên cứu sinh nhập học đến khi tốt nghiệp. Mức học phí theo năm học của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tham khảo tại đây.
  2. Quy định về hoàn học phí nhập họctại đây.
  3. Hướng dẫn đóng học phí: tại đây.