Nhảy đến nội dung
x

Chính sách học bổng

Mục tiêu: Chính sách học bổng sau đại học của Trường đại học Tôn Đức Thắng dành cho học viên (HV), nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện việc học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài, và cơ sở giáo dục khác nhằm:

Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để người học tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS trong quá trình học tập;

Bảo đảm hoạt động đào tạo sau đại học của Trường gắn chặt với hoạt động nghiên cứu khoa học và đi theo đúng chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ học phí thông qua việc cấp học bổng nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Giá trị học bổng:

1. Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ:

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc và nhập học.

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học.

Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:

 • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

2. Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ:

Trường đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh:

 • Học bổng toàn phần (100%): 172.000.000 đồng
 • Học bổng bán phần (50%): 86.000.000 đồng
 • Học bổng hỗ trợ (25%): 43.000.000 đồng

3. Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài

 • Học bổng toàn phần: i) toàn bộ học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) toàn bộ học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) toàn bộ học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí.
 • Học bổng bán phần: i) 50% học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) 50% học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) 50% học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí.
 • Học bổng hỗ trợ: i) hỗ trợ một phần học phí; hoặc ii) hỗ trợ toàn bộ phí ký túc xá; hoặc iii) hỗ trợ một phần sinh hoạt phí; hoặc iv) những hỗ trợ khác theo quyết định của Hiệu trưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Đối tượng được xét Học bổng sau đại học:

 • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;
 • Phương thức cấp học bổng: Căn cứ hồ sơ của học viên nhập học trong từng đợt tuyển sinh của năm học, Phòng Sau đại học sẽ trình Ban giám hiệu Quyết định giá trị học bổng cho đối tượng đủ điều kiện. Giá trị học bổng cụ thể của từng học viên được khấu trừ vào học phí toàn khóa.