Nhảy đến nội dung
x

Thông tin học phí

1. Mức học phí:

  • Học phí chương trình 4+1: Học phí thu theo tín chỉ của học phần chương trình thạc sĩ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí toàn khóa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phụ thuộc vào từng đợt tuyển sinh. Tham khảo tại đây.
  • Học phí chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: Học phí thu theo tín chỉ của học phần chương trình thạc sĩ mà học viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí toàn khóa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phụ thuộc vào từng đợt tuyển sinh. Tham khảo tại đây
  • Học phí chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: Học phí thu theo niên chế. Học phí đóng theo từng học kỳ từ thời điểm nghiên cứu sinh nhập học đến khi tốt nghiệp. Mức học phí theo năm học của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tham khảo tại đây.

2. Chi phí, lệ phí khác:

  • Chi phí nhập học chương trình sau đại học: 500.000 đồng/người học;
  • Lệ phí tốt nghiệp: 700.000 đồng/người học.

3. Quy định về hoàn học phí nhập họctại đây.

4. Hướng dẫn đóng học phí

  • Phương thức 1: Đóng tiền trực tuyến qua dịch vụ VCB Digibank của ngân hàng Vietcombank. Xem hướng dẫn tại đây;
  • Phương thức 2: Đóng tiền trực tuyến qua hệ thống Mobile/Internet Banking của các ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây;
  • Phương thức 3: Đóng tiền trực tiếp tại các hệ thống ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây.