Nhảy đến nội dung
x
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật:“Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” được tạo ra nhằm nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu
Đăng ký tham gia dự án Young Social Entrepreneurship cùng Quỹ quốc tế Singapore
YSE là một trong những dự án thường niên của Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), diễn ra ở các nước ASEAN và mở rộng ra các quốc gia trên thế giới.
The Ceremony of Conferring the Ton Duc Thang University Scientific Prize 2019

On the morning of 27 December 2019, Ton Duc Thang University (TDTU) proudly held the Ceremony of Conferring the Ton Duc Thang University Scientific Prize 2019 (The TDTU Prize).

Subscribe to Events