Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Lưu học sinh sau đại học tham gia học tập thực tế tại cơ sở Bảo Lộc
Đây là cơ hội để sinh viên và LHS tham quan và tìm hiểu thêm về các cơ sở khác của TDTU, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam,...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1
Thông báo về việc tăng cường chống dịch COVID-19 trong Trường học
Thông báo về việc tăng cường chống dịch COVID-19 trong Trường học
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2019-2020
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2019-2020
Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020
Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020
Subscribe to TDTU