Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ kết hợp tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học và gặp gỡ khoa/viện chuyên môn đợt 2/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ KẾT HỢP TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TRÍCH DẪN KHOA HỌC VÀ GẶP GỠ KHOA/VIỆN CHUYÊN MÔN ĐỢT 2/2020.

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 • Mục đích:
  • Trang bị cho học viên, nghiên cứu sinh kiến thức về nguyên tắc trong trích dẫn và kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong nghiên cứu khoa học;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm khoa sinh hoạt/thông báo những thông tin cần thiết cho học viên, nghiên cứu sinh;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh được tham quan Trường.
 • Yêu cầu:
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh đều được/phải ít nhất 01 lần tham dự chuyên đề Trích dẫn khoa học;
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 08/2020.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Thời gian: Ngày 12 và 13/09/2020 (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng tham gia: Học viên, nghiên cứu sinh của TDTU.

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

 • Ngày 12/09/2020:
  • 08h30 - 10h20: Lễ Khai giảng tại Hội trường 10F;
  • 10h30 - 12h00: Gặp gỡ Khoa/Viện chuyên môn (địa điểm: Khoa/Viện chuyên môn sẽ thông báo sau);
  • 13h15 - 15h00: Chuyên đề về Trích dẫn khoa học tại Hội trường 10F;
  • 15h15 - 17h00: Phổ biến quy chế học vụ tại Hội trường 10F.
 • Ngày 13/09/2020:
  • 07h30 - 09h00: Tập huấn sử dụng thư viện;
  • 09h00 - 11h00: Tham quan trường;

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 • Ngày 20/08 - 05/09/2020: Học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia tại đây (đăng nhập bằng email học viên);
 • Ngày 03/09 - 05/09/2020: Học viên, nghiên cứu sinh mới trúng tuyển thực hiện đăng ký tham dự: tại đây
 • Trước ngày 10/09/2020: Phòng Sau đại học thông báo danh sách tham gia chính thức;
 • Ngày 12 13/09/2020: Tổ chức các hoạt động.