Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 2 năm 2021

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 2 năm 2021 như sau:

 • Đối tượng:
  • Người học tham gia chương trình 4+1;
  • Người học tham gia chương trình bồi dưỡng sau đại học.
 • Thời gian nhận hồ sơ: 18-20/10/2021;
 • Thời gian kiểm tra kết quả công nhận: 03/12/2021;
 • Hình thức nộp hồ sơ:
  • Scan gửi qua email: sdh@tdtu.edu.vn;
  • Chuyển phát nhanh về địa chỉ Phòng Sau đại học.
 • Hồ sơ bao gồm:
  •  Đơn xin công nhận học phần tại đây;
  •  Bảng điểm tích lũy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Phòng Sau đại học sẽ in sau khi nhận được đơn).

Lưu ý:

+ Người học chỉ cần nộp đơn;

+ Hồ sơ Scan qua email cần lưu ở dạng PDF.