Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau: 

Đợt 1: Xem chi tiết tại đây;

Đợt 2: Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý:

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem tại đây.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 bổ sung ngày 07/12/2022 tại đây.

Lưu ý:

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (đợt 1)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (đợt 1)
Subscribe to Học kỳ 1