Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 11h30 ngày 23/07/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ trực tiếp
Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ trực tiếp
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
TS. Trần Trọng Đạo làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng
TS. Trần Trọng Đạo làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05
Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký lớp ôn thi tuyển sinh và lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký lớp ôn thi tuyển sinh và lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online
Thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Subscribe to TDTU