Nhảy đến nội dung
x
Thông báo điều chỉnh và bổ sunng lịch thi HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2021-2022
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật:“Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” được tạo ra nhằm nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu
Đăng ký tham gia dự án Young Social Entrepreneurship cùng Quỹ quốc tế Singapore
YSE là một trong những dự án thường niên của Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), diễn ra ở các nước ASEAN và mở rộng ra các quốc gia trên thế giới.
Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 05/10/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Pháp văn 1 trong HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên quốc tế
Năm học 2021-2022, số lượng học bổng dự kiến cấp cho người học nước ngoài là 250 suất với tổng giá trị là 1 triệu USD.
Subscribe to TDTU