Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký lớp ôn thi tuyển sinh và lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký lớp ôn thi tuyển sinh và lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online
Thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 17/04/2021.

Thực hiện đăng ký trực tuyến tại đây;

Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Thông báo về việc tạm dừng học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 đến ngày 7/3/2021
Tạm dừng học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 đến ngày 7/3/2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng toàn phần cho cựu sinh viên người Lào đợt tuyển sinh cao học tháng 12/2020
Phòng Sau đại học (SGS) có buổi phỏng vấn với Tuetakoun Aphisith – học viên người Lào xuất sắc được nhận học bổng toàn phần trong đợt tuyển sinh bậc cao học của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to TDTU