Nhảy đến nội dung
x
Việt Nam có trường đại học lọt tốp 10 đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN
Việt Nam có trường đại học lọt tốp 10 đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN
The Ceremony of Conferring the Ton Duc Thang University Scientific Prize 2019

On the morning of 27 December 2019, Ton Duc Thang University (TDTU) proudly held the Ceremony of Conferring the Ton Duc Thang University Scientific Prize 2019 (The TDTU Prize).

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2019

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học vào đợt tuyển sinh tháng 12/2019 (xem tại đây).

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc tạm dừng lịch tiếp học viên, nghiên cứu sinh
Thông báo về việc tạm dừng lịch tiếp học viên, nghiên cứu sinh
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý
Scientific Seminar: University autonomy in the integration period

On November 15th, 2019, Oriental Research Development Institute (ORDI), Association of Vietnam Universities and Colleges (AVU&C), in collaboration with Ton Duc Thang University (TDTU), organized a scientific seminar titled: University autonomy in the integration period.

More than 50 scientists, experts, professors, and managers from educational and training institutions and educational management agencies nationwide attended and delivered presentations at the seminar.

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 3 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Subscribe to TDTU