Nhảy đến nội dung
x
Nghiên cứu sinh Trương Thị Tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán

Vào lúc 14h00 ngày 12/09/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trương Thị Tâm (196219001) ngành Khoa học tính toán.

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09
Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2022-2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2022-2023
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

  • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên;
  • Có mặt trước phòng thi 15 phút đối với thi trực tiếp, 30 phút đối với thi trực tuyến;
  • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Thông báo tạm ngưng phục vụ
Thông báo tạm ngưng phục vụ
Thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2)

Phòng Sau đại học thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2). Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

  • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;
  • Có mặt trước phòng thi 15 phút;
  • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2022
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2022
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022
Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
Vào lúc 8h30 ngày 04/06/2022, lần đầu tiên Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đinh Công Dự (186219002) ngành Khoa học tính toán.
Subscribe to TDTU