Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (17/10/2018)

Ngày 17/10/2018, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn 
01 910722K Châu Dín Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
02 910726K Trần Thị Diệu Hạnh Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
03 910751K Nguyễn Thị Diễm Thúy Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường trung cấp công lập Thành Phố Hồ Chí Minh