Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (24/04/2017)

Ngày 24/04/2017, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn 
01 910570K Nguyễn Việt Ảnh Ứng dụng kế toán quản trị môi trường tại công ty cổ phần địa chất và khoáng sản Vinacomin (Geosimco)