Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (11/06/2018)

Vào lúc 13h00 ngày 11/06/2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên học viên TÊN ĐỀ TÀI
1 1010861Q Bùi Thu Thảo Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự sáng tạo và đổi mới của người lao động: Nghiên cứu trường hợp các công ty tư nhân ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
2 156001008 Bùi Thị Phương Thảo Sự gắn bó của người lao động đối với tổ chức tại Công ty TNHH EPIC DESIGNERS Việt Nam
3 1010904Q Nguyễn Hải Triều Ảnh hưởng Phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến chia sẻ tri thức của nhân viên tại Tổ chức tài chính vi mô CEP