Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (23/05/2018)

Vào lúc 8h00, sáng thứ 4 ngày 23/05/2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài
1 156008012 Hồ Thị Phương Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh
2 156008008 Huỳnh Hữu Lộc Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam khu vực TP.HCM
3 156008002 Nguyễn Thị Phương Hiền Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam