Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (23/05/2018)

Vào lúc 8h00, sáng thứ 4 ngày 23/05/2018 tại phòng họp khán đài A (nhà thi đấu), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài
1 156008001 Phạm Thùy Dung Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
2 156008019 Nguyễn Mẫn Tú Tác động của thuế doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm  tại hợp tác xã nông nghiệp Tỉnh Tây Ninh
3 156008014 Ngô Thị Ngọc Thảo Tác động của việc niêm yết cổ phiếu đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh