Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-bao-ho-lao-dong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 25/7/2019)

Ngày 25/7/2019, tại phòng  Họp Tầng 5 thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động cho 3 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

176011029

Huỳnh Đăng Quang

Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất dùng trong ngành giày dựa trên cố CAS để tra cứu Phương tiện bảo vệ cá nhân. Nghiên cứu điển hình tại công ty giày Freetrend

7:30 

176011020

Trần Thanh Tiến

Xây dựng phương án ứng cứu sự cố khẩn cấp cho công nhân lắp đặt, tháo dỡ và vận hành cần trục tháp tại công trình xây dựng. Nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần xây dựng Central

8:30

176011001

Lý Tuấn Kiệt

Xây dựng hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp cho ngành bao bì. Nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần bao bì Tín Thành

9:30