Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 27/8/2019)

Ngày 27/8/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cho 6 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166003018

Phan Nguyệt Vi

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam (Trường hợp các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)

8h00, 27/8/2019

166003008

Nguyễn Thị Hoàng Lệ

Các nhân tố ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách tại các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp Amata Biên Hòa

8h00, 27/8/2019

166003074

Lê Trúc Huyền Phương

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập - Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

8h00, 27/8/2019

166003011

Đoàn Thị Ngọc Nương

Ảnh hưởng của nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến sự hữu hiệu sử dụng nguồn lực tại các doanh nghiệp xây dựng ở thành phố Cần Thơ 8h00, 27/8/2019
166003045 Phan Văn Thịnh Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ các đơn vị y tế tỉnh Gia Lai - các đối tượng làm việc tại đơn vị 13h00, 27/8/2019
166003049 Trần Thị Tường Vi Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các phòng Tài chính - Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị 13h00, 27/8/2019