Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ky-thuat-moi-truong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường (ngày 20/01/2019)

Lúc 08h00, ngày 20/01/2019, tại phòng Họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường cho 05 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi Chú

166010008

Trần Quốc Bình

Xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng nước phục vụ quản lý chất lượng nước sông, rạch tỉnh Kiên Giang

 

176010004

Huỳnh Thanh Tú

Đánh giá các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước tại những công trình phục vụ cấp nước an toàn cho các nhà máy nước tỉnh Kiên Giang

 

166010021

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Đánh giá diễn biến và đề xuất các giải pháp kiểm soát hợp lý chất lượng nước vùng ven biển Kiên Giang phục vụ phát triển bền vững

 

166010011

Bùi Xuân Khanh

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình sinh trưởng một số loài cây rừng ngập mặn trên bãi bồi ven biển tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

 

166010014

Trần Thị Tú Quyên

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang