Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ky-thuat-moi-truong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 28/9/2019)

Ngày 28/9/2019, từ 8:30, tại phòng  Họp Tầng 5 thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường cho 5 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

176010008

Lê Thị Thuấn

Đánh giá hiệu quả xử lý tổng N, tổng P và kim loại nặng (Cu, Cr) trong nước rỉ rác của bèo tai chột (Salavinia cucullata) và bèo ong (Salvinia molesta)

 

176010010

Huỳnh Minh Trúc

Giải pháp nâng cao chất lượng nước cấp sinh hoạt tại nhà máy nước ở thành phố Hồ Chí Minh - Nghiên cứu điển hình tại nhà máy nước Tân Hiệp

 

176010001

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Đánh giá sức khỏe sinh thái hồ Trị An dựa trên thực vật phù du

 

176010011 Lưu Nguyên Luận Đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng của vi tảo Scenedesmus.sp trong điều kiện phòng thí nghiệm  
176010006 Lê Trọng Nhân Đề xuất và đánh giá hiệu quả mô hình sinh kế gắn với bảo vệ môi trường cho khu dân cư có hoạt động chăn nuôi bò ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang