Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-luat-kinh-te

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 4/9/2019)

Ngày 4/9/2019, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế cho 1 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

176012037

Nguyễn Văn Thịnh

Pháp luật về thuế nhập khẩu từ thực tiễn tại cục Hải quan tỉnh Bình Định

9h00, 4/9/2019