Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Vào lúc 14h30 ngày 14/11/2019, tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 166001185 Dương Hiệp Hưng 04/11/1986 Phân tích tác động của các yếu tố trong thực tiễn quản trị chất lượng toàn diện (TQM) đến sự hài lòng và lòng trung thành của công chức UBND Tp. Quy Nhơn
2 166001074 Nguyễn Chí Nghĩa 10/08/1989 Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đến cam kết tình cảm của công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định