Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 12/4/2019)

Lúc 08h00, ngày 12/04/2019, tại phòng E504, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 05 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001055

Lê Xuân Bảo

Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo đến kết quả làm việc của nhân viên khối văn phòng Sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

166001078

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tác động của sự thỏa mãn công việc đến cam kết tổ chức của nhân viên các Sở tại Thành phố Quy Nhơn

 

166001131

Huỳnh Đức Thắng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng động lực làm việc của người lao động tại nhà máy đường Phổ Phong, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi

 

166001191

Phạm Công Nhật

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

 

166001103

Trần Văn Xu

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định