Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 17,18/7/2019)

Ngày 17,18/7/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 10 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001135

Trần Xuân Thu

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại phân xưởng bao bì - Công ty cổ phần Nhà và Thương mại dầu khí

07h30, ngày 17/7/2019

166001116

Trần Văn Luật

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến động lực làm việc và hiệu quả tổ chức ở các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

166001182 Võ Thành Duy Nghiên cứu thực tế về lòng trung thành và sự hài lòng công việc của nhân viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

166001179

Thái Dương Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp điện tại Công ty Điện lực Gia Lai

166001176

Nguyễn Văn Hải

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Phố Núi

166001145

Trần Thị Lan Yến

Tác động của công tác quản trị nguồn nhân lực đến hành vi chia sẻ tri thức tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

07h30, ngày 18/7/2019

166001138

Trương Thị Thanh Thủy

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi

166001054

Lê Anh

Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

166001181 Trương Công Chương Chất lượng dịch vụ trong khu vực công - Trường hợp nghiên cứu về thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

166001146

Hồ Bảo Anh

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu quả làm việc của nhân viên trong các nhóm tại công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC