Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 9/8/2019)

Ngày 9/8/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 7 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001084

Nguyễn Thao

Chất lượng dịch vụ, hài lòng và ý định hành vi của du khách: Tình huống tại Khu du lịch Kỳ Co

7h30, 9/8/2019

166003007

Lâm Thị Thúy Kiều

Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đối với kết quả làm việc của nhân viên HKFilm JSC

7h30, 9/8/2019

166001010

Võ Thị Kim Nhung

Đào tạo nhân viên và chất lượng dịch vụ: Vai trò trung gian của cam kết tổ chức

7h30, 9/8/2019

166001080

Huỳnh Thị Ngọc Sương

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

7h30, 9/8/2019

166001064 Lê Anh Kiệt Ảnh hưởng của động lực dịch vụ công đến sự hài lòng và hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 13h30, 9/8/2019
166001088 Nguyễn Thị Thương Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định 13h30, 9/8/2019
166001183 Hồ Thị Vinh Hiển Mô hình của hiệu suất công việc và ứng dụng trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 13h30, 9/8/2019