Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 29/8/2019)

Ngày 29/8/2019, tại phòng  B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính -  Ngân hàng cho 1 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

156008009

Bùi Cao Kim Ngân

Tác động của thanh khoản đến hiệu quả tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

16h00, 29/8/2019