Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 26/01/2019)

Lúc 15h00, ngày 26/01/2019, tại phòng Họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Toán ứng dụng cho 02 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi Chú

166007004

Trần Đoàn Tuyết Khanh

Các chặn trên Johnson cho mã nhị phân và những cải tiến của chúng

 

166007006

Cô Thị Ngọc Linh

Phương pháp chuỗi Taylor tìm nghiệm của phương trình đạo hàm riêng tuyến tính