Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 25/12/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 25/12/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011001 Kiều Ngọc Hiền 17/03/1983 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm KMnO4 trong ngành may mặc Denim
2 186011013 Nguyễn Thị Hà 10/01/1995 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá An toàn Vệ sinh lao động cho nhân viên phòng thí nghiệm
3 176011014 Nguyễn Tô Thanh Nga 24/01/1994 Xây dựng hệ thống Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001: 2018 cho lĩnh vực thi công hệ thống cơ điện lạnh và cấp thoát nước tại VN, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH BAT
4 186011021 Ngô Quang Sang  07/05/1989 Đánh giá thực trạng và xây dựng hệ thống quản lý an toàn máy móc cho ngành giày. Nghiên cứu điển hình tại Công ty giày Fuluh
5 186011026 Đặng Lê Anh Tuấn 27/11/1992 Đánh giá thực trạng và xây dựng qui trình quản lý an toàn làm việc trên cao trong thi công mặt ngoài nhà cao tầng, nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần BM Windows
6 186011012 Phạm Thị Hồng Diễm 02/02/1992 Đánh giá thực trạng an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế cho công trình xây dựng, nghiên cứu điển hình tại Công ty Cổ phần xây dựng An Phong