Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 14/02/2020)

Ngày 14/02/2020, từ 8:00, tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176003015 Lê Thị Tuyết Nhung 06/08/1995 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty kiểm toán độc lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2 166003057 Trần Vĩnh lâm 13/03/1992 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
3 176003002 Nguyễn Thị Ngoan 23/09/1995 Đặc điểm của CEO tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận: Thực nghiệm trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4 176003005 Trương Chí Bình 11/08/1981 Báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
5 166003017 Nguyễn Trần Thúy Vi 03/01/1986 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị của các doanh nghiệp tại tỉnh Long An
6 166003012 Bùi Phước Hà Như Oanh 01/01/1985 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hoạt động thu thuế tại các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang