Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 22/02/2020)

Ngày 11/02/2020, từ 8:00, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 166005028 Nguyễn Thị Thương 19/08/1989 Nghiên cứu các mô hình tích hợp cho hệ thống khuyến nghị
2 166005031 Huỳnh Tấn Trịnh 08/10/1981 Trích yếu công văn dạng ảnh
3 166005040 Hoàng Thị Hương Giang 24/10/1986 Nghiên cứu phát hiện tên miền độc hại dựa vào phương pháp học sâu
4 166005053 Trần Nhật Trường 04/05/1987 Nhận dạng chữ in Tiếng Việt sử dụng học sâu