Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 05/06/2020)

Bắt đầu từ 7h30 ngày 05/06/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176001016 Trần Mỹ Phụng 15/09/1986 Nghiên cứu mối quan hệ giữa Chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, niềm tin và lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Chi nhánh Quy Nhơn
2 176001018 Trần Mai Quyên 26/10/1992 Chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với các cảng thuộc cụm cảng Quy Nhơn
3 176001047 Đoàn Đại Hùng 02/06/1974 Tầm quan trọng của sự tham gia của khách hàng đối với các dịch vụ từ công ty Bất động sản tại thành phố Quy Nhơn
4 176001055 Nguyễn Xuân Vinh 18/07/1975 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Bình Định
5 176001026 Phan Thị Tố Trinh 14/05/1983 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Phú Tài
6 176001051 Phan Tấn Lý 06/07/1994 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Bình Định
7 176001024 Nguyễn Văn Tiến 14/05/1987 Tác động của trách nhiệm xã hội lên lòng tin khách hàng và danh tiếng của doanh nghiệp - Một nghiên cứu  tại công ty ô tô Trường Hải
8 176001027 Nguyễn Ái Vân 02/01/1991 Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của bệnh nhân đến ý định lựa chọn của bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Bình Định