Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 19/06/2020)

Vào lúc 9h30 ngày 19/06/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007010 Vũ Thị Hương       24/07/1984 Một số phương pháp chiếu lai ghép quán tính giải bài toán bất đẳng thức biến phân
2 176007017 Phan Hoàng Phương    09/12/1990 Phương pháp đạo hàm tăng cường quán tính giải bài toán cân bằng
3 176007012 Hàng Quốc Huy             21/12/1989 Phương pháp hiệu chỉnh quán tính giải bài toán cân bằng
4 176007023 Nguyễn Minh Thông      06/06/1983 Tìm hiểu về bất đẳng thức Hölder và bất đẳng thức Grönwall