Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 17/10/2021)

Vào lúc 9h00 ngày 17/10/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196017009 Trần Quang Duy 06/04/1994 Thiết kế nhà máy điện năng lượng Mặt trời và nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nối lưới đến chất lượng điện của hệ thống điện trung thế trong khu vực
2 196017011 Trương Lâm Hữu Khoa 28/06/1986 Ứng dụng điều khiển trượt nâng cao trong điều khiển tần số cho hệ thống điện nhiều khu vực