Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 13/09/2021)

Vào lúc 13h30 ngày 13/09/2021 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018034 Tạ Công Thịnh 03/12/1988 Sử dụng phương thức học nhóm phối hợp đọc hiểu để tăng cường khả năng đọc hiểu cho người học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ