Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 08/09/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 08/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trwujc tuyến chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186007004 Đỗ Thị Thanh Thu 07/10/1996 Phương pháp phần tử hữu hạn giải phương trình dạng elliptic
2 186007002 Phạm Thành Công 12/02/1990 Tính duy nhất của nghiệm dương cho một bài toán giá trị riêng kỳ dị phi tuyến
3 176007001 Nguyễn Thị Hương 17/09/1990 Định lý Baire và các ứng dụng