Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)

Vào lúc 9h00 ngày 13/11/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 196009009 Felix Joseph Jonathan 24/04/1985 Bản sắc xã hội của sinh viên đại học ở Việt Nam và những ý nghĩa đối với con người: Một nghiên cứu khám phá tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng