Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 18/01/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 18/01/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009079 Nguyễn Quang Vinh 31/03/1985 Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới (Qua nghiên cứu tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
2 186009068 Đỗ Thị Thu 12/12/1974 Tiếp cận dịch vụ chăm sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
3 186009072 Cao Hoàng Mộng Tiên 15/12/1974 Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực nữ cán bộ công chức ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định