Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 18/09/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 18/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009054 Huỳnh Nam 07/09/1970 Ảnh hưởng của vốn xã hội đến hiệu quả công việc của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân (Nghiên cứu tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
2 186009080 Nguyễn Tấn Vinh 03/03/1980 Tác động của khen thưởng đến hiệu quả công việc của người lao động trực tiếp (Nghiên cứu tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar))
3 186009048 Bùi Quang Khánh 09/10/1971 Dư luận xã hội về xâm hại tình dục đối với trẻ em trên Facebook