Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 26/09/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 26/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009098 Hà Thị Việt Bắc 15/02/1975 Sự tham gia của người dân trong các hoạt động từ thiện tại thành phố Vũng Tàu (Nghiên cứu tại phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu)
2 186009109 Hồng Kim Ngọc 16/04/1984 Kiến thức, thái độ, hành vi gây ô nhiễm môi trường của người dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nghiên cứu về vấn đề rác thải sinh hoạt)
3 186009112 Lê Minh Quan 18/08/1985 Kiến thức, thái độ và hành vi của thanh niên đến vấn đề ly hôn (Nghiên cứu tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
4 186009122 Lưu Thị Ánh Tuyết 10/11/1982 Kiến thức, thái độ và hành vi của công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với tổ chức Công đoàn (nghiên cứu tại Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu và Công ty TNHH Mei Sheng Textiles VN)
5 186009106 Nguyễn Khắc Linh 05/09/1976 Tác động của các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đến chất lượng nguồn nhân lực hành chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
6 186009121 Từ Thị Bích Tuyền 27/05/1985 Kiến thức, thái độ, hành vi của người mẹ trong giáo dục con phòng ngừa xâm hại tình dục (nghiên cứu tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)