Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2021 - 2022 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2021-2022 đợt bổ sung như sau:

  • Đối tượng: Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: Từ 09h00 ngày 06/07/2021 đến 17h00 ngày 07/07/2021.

*Lưu ý:

  • Học viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;
  • Học viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần. Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm học khác nhau;
  • Học viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được trước khi lịch đăng ký diễn ra;
  • Học viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn "Hướng dẫn ĐKMH". Xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công;
  • Học viên đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;
  • Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký học phần được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần trễ hạn với bất kỳ học viên nào, với bất kỳ lý do nào.