Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhận giấy báo dự thi cao học đợt tháng 12 năm 2018

Phòng sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, mời anh (chị) đến nhận giấy báo dự thi cao học đợt tháng 12 năm 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 7h30 ngày 01 tháng 12 năm 2018;

- Địa điểm: Tại cơ sở đăng ký dự tuyển;

- Khi đi nhớ mang theo: Giấy chứng minh nhân dân.

  Lịch thi chính thức cụ thể như sau:

Ngày thi

Buổi

Môn

08/12/2018

Sáng

Môn Cơ bản

08/12/2018

Chiều

Môn Cơ sở

09/12/2018

Sáng

Môn Ngoại ngữ

 

Ghi chú:

- Thông tin về thời gian, địa điểm tập trung được ghi rõ trên giấy báo dự thi.

- Kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi.