Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học như sau:

  • Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 17/07/2021;
  • Thành phần: Học viên và nghiên cứu sinh chưa tham gia chuyên đề trích dẫn khoa học;
  • Hình thức tập huấn: Trực tuyến;
  • Đường dẫn tham gia buổi tập huấn tại đây;
  • Hình thức đánh giá: Học viên và nghiên cứu sinh thực hiện bài đánh giá theo hình thức trắc nghiệm ngay sau buổi tập huấn;
  • Số lượng tối đa: 100 người;
  • Học viên và nghiên sinh đăng ký tham gia trước 15h00 ngày 12/07/2021;
  • Sử dụng email của Nhà trường cung cấp để đăng ký tham gia theo đường dẫn tại đây.

Do sĩ số giới hạn nên Phòng Sau đại học sẽ chốt danh sách theo tiêu chí ưu tiên như sau:

  • Học viên và nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp;
  • Học viên và nghiên cứu sinh đăng ký trước.