Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học đợt 2/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học đợt 2/2021 như sau:

  • Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 15/01/2022;
  • Thành phần: Học viên và nghiên cứu sinh chưa tham gia chuyên đề trích dẫn khoa học;
  • Hình thức tập huấn: Trực tuyến (sử dụng công cụ zoom);
  • Đường dẫn tham gia buổi tập huấn tại đây;
  • Hình thức đánh giá: Học viên và nghiên cứu sinh thực hiện bài đánh giá theo hình thức trắc nghiệm ngay sau buổi tập huấn;
  • Thời gian thông báo kết quả: 20/01/2022;
  • Học viên và nghiên sinh đăng ký tham gia trước ngày 07/01/2022;
  • Sử dụng email của Nhà trường cung cấp để đăng ký tham gia theo đường dẫn tại đây.

* Phòng Sau đại học sẽ gửi ID cuộc họp và mật khẩu sau khi chốt danh sách đăng ký.