Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 08/01/2023)

Vào lúc 15h30 ngày 08/01/2023, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201817001 Dương Công Minh  11/03/1982 Lắp đặt tối ưu nguồn điện mặt trời cho lưới điện phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 202817001 Lê Minh Đức 19/03/1998 Điều khiển tần số tải cho hệ thống điện dùng điều khiển thích nghi