Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 18/11/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 18/11/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202810004 Cù Thị Nương 08/03/1983 Tìm hiểu hiện trạng giao khoán bảo vệ rừng và đề xuất giải pháp quản lý ở Kiên Giang, Việt Nam
2 202810009 Nguyễn Bảo Thuận 29/03/1997 Đánh giá thay đổi đường bờ và đề xuất giải pháp quản lý bền vững vùng bờ tỉnh Tiền Giang