Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 05/08/2023)

Vào lúc 9h30 ngày 05/08/2023, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202817011 Võ Quang Tiến 11/03/1982 Lắp đặt tối ưu nguồn phát phân tán công suất tác dụng và phản kháng cho lưới điện phân phối thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh