Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 31/10/2023)

Vào lúc 15h00 ngày 31/10/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201810003 Phạm Thị Hồng Nga 05/04/1996 Tối ưu hóa quá trình thu hồi CaO từ vỏ trứng thải bỏ, sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) - thiết kế cấu trúc có tâm (CCD)