Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 05/07/2023)

Vào lúc 8h00 ngày 05/07/2023 tại phòng họp khán đài A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812027 Nguyễn Thị Kim Liên 20/09/1976 Kỷ luật lao động theo pháp luật lao động Việt Nam qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 201812065 Phan Thị Bảo Trân 22/01/1996 Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của lao động nữ và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Phú Yên
3 202812009 Phạm Thị Hiếu  01/05/1984 Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đồng qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4 202812027 Đỗ Thị Thùy Trang 29/11/1981 Quyền của người lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Cần Thơ
5 202812006 Tô Trần Định Đức 01/09/1993 Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động từ thực tiễn tại tỉnh An Giang
6 201812053 Hồ Ngọc Trần Bảo 15/03/1997 Pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại qua thực tiễn tại Phú Yên
7 201812058 Lê Học Anh Khoa 19/10/1996 Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thu hồi nợ vay ngân hàng bằng con đường tòa án nhân dân