Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 06/07/2023)

Vào lúc 8h00 ngày 06/07/2023 tại phòng họp khán đài A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812029 Thái Văn Minh 23/04/1973 Pháp luật về công ty luật ở Việt Nam qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 201812030 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/06/1991 Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng thủ tục tố tụng Tòa án và thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 201812034 Nguyễn Văn Sơn 25/06/1984 Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường tai nạn lao động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4 201812060 Đỗ Trần Thị Quế Linh 13/05/1982 Pháp luật về cho thuê đất đối với doanh nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Phú Yên
5 202812024 Mạch Nguyễn Duy Thanh 01/10/1997 Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động từ thực tiễn tại tỉnh Bình Dương
6 196012024 Lê Khánh Duy 13/01/1997 Xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản theo pháp luật Việt Nam
7 201812042 Lê Văn Ly 11/12/1987 Xử lý đình công bất hợp pháp theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn trong các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh