Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 13/07/2023)

Vào lúc 8h00 ngày 13/07/2023 tại phòng họp C và 13h30 ngày 13/07/2023 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812032 Phạm Thị Nhung 26/01/1981 Pháp luật kiểm soát độc quyền trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam
2 201812054 Nguyễn Sanh Châu 09/10/1993 Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là bất động sản trong hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Phú Yên
3 201812055 Trịnh Tuấn Hải 05/09/1997 Pháp luật về thế chấp quyển sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay từ ngân hàng thương mại
4 201812066 Phan Thị Thùy Trang 26/02/1991 Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản từ thực tiễn tỉnh Phú Yên
5 201812026 Lưu Quang Hưng 16/07/1981 Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải theo pháp luật Việt Nam hiện hành từ thực tiễn tại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
6 201812039 Hứa Thoại Khương 12/07/1983 Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua thực tiễn tại tỉnh An Giang
7 201812056 Lê Trung Hân 28/02/1997 Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi từ thực tiễn của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB - Chi nhánh tỉnh Phú Yên
8 201812008 Nguyễn Hoàng Long 20/03/1997 Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh