Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 02/06/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 02/06/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202818003

Nguyễn Phước Diệu Hằng

25/10/1989

Nhận thức của học sinh về việc áp dụng phương pháp Dogme ELT trong việc học kỹ năng nói tại trường THPT Lê Trung Kiên
2 201818004 Trần Văn Thanh 02/12/1991 Tác động của việc giảng dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ đối với kỹ năng Nói tiếng Anh của học sinh tại trường THCS Tôn Thất Tùng
3 201818010 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 29/01/1996 Khảo sát vai trò của hành vi giáo viên trong việc thúc đẩy học sinh tiểu học học tiếng Anh: Một nghiên cứu tại một trường tiểu học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh