Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

(Chính quy/Vừa làm vừa học)

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

(Chính quy)

Tổng chỉ tiêu
1 8340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 35 25 50
2 8460112 Toán ứng dụng Toán - Thống kê 00 10 10
3 8580201 Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật công trình 10 10 20
4 8480101 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 15 15 30

Ghi chú: Hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ áp dụng đối với tuyển sinh chương trình định hướng ứng dụng của ngành Kỹ thuật xây dựng và Khoa học máy tính.

2) THỜI GIAN TUYỂN SINH (dự kiến)
  • Thời gian đăng ký ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2024;
  • Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 13/04/2024;
  • Thời gian công bố kế quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 24/04/2024;
  • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2024;
  • Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 07/06/2024;
  • Thời gian nhập học: 21/06/2024–22/06/2024.
3) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

4) THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chi tiết tại đây.